Coaching i klasserummet

COACHING I KLASSERUMMET

Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med unge

Kan bookes til jeres skole, institution, forening mv. og afholdes som foredrag på ca. 1,5-2 timer eller som hel eller halvdags workshop

 

 

Vær med til at udvikle dine elevers bevidsthed, selvindsigt og øge deres motivation gennem coaching.

Bevar forbindelsen med de unge og gør en forskel

Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger.

 

 

“Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for”

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

 

 

COACHING FORM: Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvor du drager dig selv ind i dit møde med andre (Walter Kempler). Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra ’The Work’, C. G. Jungs skyggesideteorier, den positive psykologi, læringsstile og Howard Gardners teori om mange intelligenser.

 

COACHING ØVELSER: Du vil lære enkle coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang. du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og også gruppevis.

 

MOTIVATION OG KONTAKT: Du vil lære om, hvad der skal til for at skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Og om, hvad der er dit ansvar i kontakten.

 

STYRK SELVUDTRYKKET: Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du kan motivere indadvendte, mere stille unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

 

 

Kurset ‘Coaching i klasserummet’ er for fagfolk og kan afholdes på skoler, biblioteker, foreninger, opholdsteder, virksomheder, organisationer, private arrangementer m.flere.
Skriv til os for mere info om priser og afholdelse hos jer  [button window=”new” color=”#303033″ style=”outline” link=”http://hverdagenshelte.com/kontakt/”]KONTAKT OS>>[/button]