SELV-COACHING OG INDRE LEDERSKAB

Igennem praksis af mindfulness lærer du at tage indre og ydre lederskab i sit liv. Mindfulness er den bedste form for selv-coaching. Det er en vej til at undersøge dine tanke- og handlemønstre og ikke være styret af dem – men blive mere bevidst. Og er et stærkt redskab til at lære sine inderste ønsker, behov, grænser og motiver at kende og blive mere autentisk. Turde være sig selv – med det hele. 

I mindfulness og nærværstræning får vi langt bedre kontakt til os selv, ro på vores mange tanker og forvirring. Og herved kan vi lettere træffe vores valg ud fra indrestyring, og ikke efter hvad flokken gør eller andre forventer.  

Vores personlige styrke afhænger ikke af, hvordan vi har det. Den afhænger i langt højere grad af vores evne til at rumme, hvordan vi har det

Og lige netop dette erfarer vi gennem de sidste 17 år styrker unges livsmestring