Unges trivsel i DK

FAKTA OM UNGE OG STRESS, ANGST OG TRIVSEL I SKOLEN

Unge og stress

Andelen af børn og unge, som føler sig pressede af ydre krav, er høj, og flere og flere rammes af stress, angst og depression. 55 % af 9. kl. elever er fra medium til meget stressbelastede.

“Medicinforbruget, både psykofarmaka, samt smertestillende fordoblet fra 1988 til 2006 blandt de 11-15-årige. 

“Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress.

Unge og selvskade

Hver 5. ung har erfaring med selvskade (Aalborg Universitet (ved forsker Bo Møhl). Undersøgelse fra 2012 viser, at hver femte gymnasieelev på et tidspunkt i deres liv direkte har skadet sig selv, og de fleste ved at skære i sig selv

De typiske årsager til selvskade er at den unge vil overdøve deres indre smerte, og have de vanskelige følelser væk. Samt  ikke at have ressourcerne eller værktøjerne til at rumme deres indre tilstand. 

Dalende trivsel i skolen

Undersøgelsen her viser flere tegn på, at børn og unges trivsel i skolen daler. Det kommer til udtryk ved, at flere af dem, der skifter skole, gør det, fordi de trives dårligt. Flere børn og unge rapporterer også om et eller flere problemer i skolen, for eksempel konflikter med lærere eller kammerater. Og siden 2009 er der et fald i andelen, der synes, at de virkelig godt kan lide skolen. Endelig ser vi et fald i andelen, der selv vurderer, at de klarer sig fagligt godt. 

Gode tal: Fald i unges risikoadfærd

Hen over denne undersøgelsesperiodes otte år er unges alkoholforbrug blevet mindre, den seksuelle debutalder er blevet højere, og unge har gennemgående fået færre erfaringer med kriminalitet – både som udøvere og som ofre. Overordnet skyldes denne udvikling dog alligevel ikke, at unge i højere grad i dag sidder bag skærmen derhjemme frem for at hænge ud med andre unge.